Bij Utrechtse Zonnepanelen BV hechten wij grote waarde aan de privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met de privacywetgeving, behandelen en beveiligen we uw gegevens met de grootste zorg. Dit houdt onder meer in dat:

We transparant zijn over de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring;


We de verzameling van persoonsgegevens beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor legitieme doeleinden;
We uw expliciete toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in gevallen waarin dit vereist is;
We passende beveiligingsmaatregelen implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen en dezelfde eisen stellen aan partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
We uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen.
Utrechtse Zonnepanelen BV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en voor welke doeleinden. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Laatste update van deze privacyverklaring: 14-01-2024.

Gebruik van Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website verzamelen we bepaalde informatie van u, waaronder persoonsgegevens. We slaan alleen de persoonsgegevens op die u direct verstrekt of waarvan het duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt voor verwerking. We gebruiken deze gegevens voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd:

Naam- en adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsinformatie
Geslacht
Geboortedatum
IP-adres
Energieverbruiksgegevens
Reclame

We kunnen u informeren over onze nieuwe producten en diensten via:

Post
E-mail
Sociale media
Contactformulier en Nieuwsbrief

Onze website biedt de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u uw gegevens invult. De gegevens die u verzendt, worden bewaard zolang nodig is om uw vraag volledig te beantwoorden.

Onze nieuwsbrief informeert geïnteresseerden over onze producten en diensten. U kunt zich te allen tijde afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Locatiegegevens

Indien noodzakelijk voor onze dienstverlening, kunnen we uw locatiegegevens verzamelen met uw toestemming.

Publicatie en Verstrekking aan Derden

Uw klantgegevens worden niet gepubliceerd. We kunnen uw gegevens delen met partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Onze website gebruikt cookies, inclusief die van derde partijen, voor een optimale gebruikservaring. Bij uw eerste bezoek informeren we u over deze cookies.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om websitegebruik te analyseren en hebben maatregelen genomen om de verzamelde gegevens te beveiligen.

Beveiliging en Bewaartermijnen

We nemen maatregelen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Gegevens worden bewaard zolang nodig en daarna gewist, tenzij een wettelijke plicht een langere bewaartermijn vereist.

Websites van Derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden verbonden via links op onze website.

Wijzigingen en Inzage

Wijzigingen in deze verklaring worden regelmatig gepubliceerd. Voor inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Utrechtse Zonnepanelen BV
Groeneweg 162-L, 3981 CP Bunnik
Telefoon: 030 – 227 2270